MANİFESTO

Mahzen Photos

Mahzen Photos, 2013 yılında, belgesel fotoğraf alanında üretimlerini ortaklaştırma, birlikte üretme ve dayanışma fikriyle bir araya gelen fotoğrafçılar tarafından kuruldu. Zamana tanıklık etme ve toplumsal bilincin oluşması açısından, fotoğrafın önemli bir güce sahip olduğu düşüncesiyle, belgesel alanında üretim yapan kolektif bir fotoğraf oluşumudur. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan “tüketim” iz düşümü olarak fotoğrafta da kendini hissettirmektedir. Gün geçtikçe daha fazla sayıda insanın fotoğraf çekebilmesi önceleri elitist bir alan olarak kabul edilen fotoğrafın tabana yayılımını sağlamıştır. Alanda tekelin kırılması ve fotoğrafa ulaşılabilirliğin kolaylaşması sonucunda görsel bir çöplüğe dönüşen sosyal mecralarda fotoğraf artık hızlı bir şekilde tüketilebilir forma bürünmeye başlamıştır. Toplumsal yaşamın hızı karşısında bireyin, her geçen gün daha da edilgenleştiği,sistem tarafından önüne sunulan görüntülerle zihnini doldurduğu ve bakmanın tek görme biçimi haline geldiği böylesi bir dünyada, görüneni bütün gerçekliğiyle anlamak, algılamak ve anlatabilmek ihtiyacı hissedilmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle; Mahzen Photos fotoğrafçıları kolektif oluşumlarını: “Gerçeklik algısının, hakim sınıflar tarafından üretilip toplumsal alt sınıflar içinse esas anlamının hiçleştirildiği bir sistemde, buna paralel olarak yaşamı estetize etmek üzerine kurulmuş bir fotoğraf mecrasında ’sanatçı, statü ,etiket’ kavramlarıyla ilişki kurmadan, bağımsız, gerçeğe tanıklık eden, hayatı ve toplumsal yaşamı anlama ve anlatma pratiği olarak ‘’ değerlendiriyorlar.Bugünden yarına, kapalı bir grup olmaktan öte, iş üretebilecekleri, ortak hareket edebilecekleri yeni fotoğrafçılarla her zaman çalışmaya hazır ve kolektif çemberi genişletme düşüncesi ile hareket etmektedirler.

Mahzen Photos has been founded by the photographers who have gathered together with the idea of joint generation and solidarity and of communizing their generations in documentary photograph area in 2013. In terms of bearing a witness to time and developing social awareness, it is a collective photography creation making production in documentary sector in contemplation of the thought that photograph has an important power. “Consumption” that is one of the major problems in today’s world, evokes itself in the photographs as a projection. With each passing day, increasing number of people taking photos has enabled the photograph, which is accepted as an elitist field, to expand to the bottom. As a result of breaking of monopoly in the field and easy accessibility to the photograph, it has started to be consumed more rapidly in social media which has become a visual dump. In such a world where the individual has become more passive against speed of social life day by day, and has filled their heads with images offered the system and the looking has turned the only way of seeing, it is felt the need of understanding, perceiving and explaining the apparent with whole reality. Considering this need; photographers of Mahzen Photos assess their collective evolution as “in a system where perception of reality is produced by dominant classes and its essential meaning has been transformed to the null for social lower classes; concordantly, it is a practice to understand and describe the life and social life by witnessing independent reality without establishing relationship with concepts of ‘artist, status, label’ in a photograph medium established upon making the life esthetic”. They act with opinion of being always ready to work with new photographers, whom they could produce the work and act together, and expanding the collective circle rather than being a closed group from today to tomorrow.

Fotografçılar

(2013)

480610_10150930490204958_328207347_n

Erdem Varol

556568_10151083450874597_889948519_n

Onur Gokkus

profil

Onur Korkmaz

serkancolak1

Serkan Colak

sinan

Sinan Kilic

 

(2014)

480610_10150930490204958_328207347_n

Cennet Kuşca